TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ PLATFORM KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu TÜSİAD SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU (Platform/TÜSİAD SD2) KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”), Platforma Teknoloji Tedarikçisi olarak üye olmak isteyen şirketlerin (“Üyeler”) üyelik ve kullanım koşullarını düzenlemektedir. 

SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU ve Web Sitesinin (www.tusiadsd2.org) yürütücüsü Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği İktisadi İşletmesi’dir (İktisadi İşletme). Platform ve Web Sitesi üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TÜSİAD’a aittir.

İşbu Sözleşme hükümlerinde zaman zaman Platform’un yürütücüsü olan TÜSİAD tarafından güncellemeler ya da değişiklikler yapılabilir. Söz konusu güncellemeler Web Sitesinde (www.tusiadsd2.org) ilan edilecektir. 

Sözleşme elektronik ortamda kabul edildiği takdirde yürürlüğe girecek olup; Taraflarca belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece üyeliğin devamı süresince yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Lütfen işbu Sözleşme’yi kabul etmeden önce tüm metni dikkatle okuyunuz. Üyelik tüzel kişilik bazında gerçekleştirilecektir. Grup şirketlerinin ya da holding bünyesindeki şirketlerin üyeliklerinin ayrı ayrı, her bir tüzel kişilik bazında gerçekleştirilmesi esastır.

 • KONU

İşbu Sözleşme, Platforma Teknoloji Tedarikçisi olarak üye olmak isteyen şirketlerin (“Üyeler”) üyelik ve kullanım koşullarını düzenlemektedir. Teknoloji Tedarikçisi şirketler, sözleşmede Üye olarak anılacaktır.

Üyeler, üyelik sırasında belirlediği kullanıcı adı ve şifresi ile Web Sitesine üye girişi yaparak seçtiği üyelik tipine uygun şekilde Platform’daki üyelik imkanlarından yararlanma fırsatı edinecektir.

 • TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de geçen;

Platform: TÜSİAD’ın kuracağı ve yöneteceği, internet üzerinden çevrimiçi erişime açık olacak, Teknoloji Kullanıcısı, Teknoloji Tedarikçisi, Yatırımcı, Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Takipçi olarak farklı üye profillerinin ücretsiz olarak kayıt olacağı ve bu kapsamda sunulan farklı hizmet ve fırsatlardan yararlanacağı, belirli üye profillerinin ücretli ilave paketlerden yararlanabileceği, üyelik profili kapsamına göre üyelerin bilgileri ile ihtiyaç/ilgi/çözüm alanlarının yayınlanacağı, üyelik profili kapsamına göre belirli üyelerin birbiriyle iletişimde olabileceği TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’nu (TÜSİAD SD2),

Platform İşbirlikçileri: Platforma ve/veya Platform kapsamındaki farklı aşama ve süreçlere ayrı ayrı katkı veren, destek olan veya herhangi bir diğer şekilde Platform veya aşamaları kapsamında yer alan, Platform sponsorları, bağımsız ön değerlendiriciler ve bağımsız jüriler dahil, tüm tüzel ve gerçek kişileri,

Teknoloji Kullanıcısı: Teknolojik ürün veya hizmete ilgi ya da ihtiyaç duyan tüzel kişileri ve/ veya Platform’a üye olan teknoloji kullanıcısı olan tüzel kişi üyeleri, 

Yatırımcı: Teknoloji şirketlerine yatırıma ilgi duyan tüzel kişi yatırımcıları ve/veya Platform’a üye olan yatırımcı tüzel kişileri, 

Teknoloji Tedarikçisi: Sanayide dijital dönüşümün kapsadığı teknoloji alanlarından en az birinde faaliyet gösteren, çalışan bir prototipi olan ürün veya hizmet sahibi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te tanımlı  mikro, küçük veya orta ölçekli tüzel kişiliğe sahip işletmeleri ve şahıs şirketlerini,

Web Sitesi: TÜSİAD’ın yönettiği, internet üzerinden herkesin çevrimiçi erişimine açık olan, TÜSİAD SD2 ile ilgili kamuya açık bilgi ve paylaşımın yapıldığı, Platform’a üye olmak isteyenlerin üyelik oluşturduğu internet sitesi ve mobil uygulamayı ifade eder. 

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  • 1. Üye, Platform’a üye olurken kayıt formunda bildirdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı halinde bu sebeple meydana gelebilecek tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Üye, işbu Sözleşme’nin ve kayıt formunun yetkili kişilerce doldurulup kabul edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
  • 2. Üye, kendisine tahsis edilecek olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından TÜSİAD’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, TÜSİAD’ın söz konusu izinsiz kullanımından kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  • 3. Üye, Platform’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.
  • 4. Üye, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. 
  • 5. TÜSİAD tarafından Platform’un ve Web Sitesinin, hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Platform/Platform Web Sitesine erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Platform/platform Web Sitesine erişilen tarih ve saat, Platform/ Web Sitesinde bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Platform/ Web Sitesine doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza bakınız.
  • 6. Platform/ Web Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Platform/ Web Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 2. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi
  • 1 TÜSİAD, Platform/ Web Sitesi’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Platform/ Web Sitesi’nde kayıtlı üye bilgilerini silme hakkını saklı tutar.
  • 2 TÜSİAD, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinden itibaren tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 3. Fikri Mülkiyet

3.1. Platform/ Web Sitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar, sayfa düzeni ve Platform/ Web Sitesi’nin sunumu, yazılım ve tasarımı TÜSİAD’a aittir.  

3.2. Platform/ Web Sitesi’ndeki bilgilerin ya da sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, yazılım kodu ve diğer kodlar vs. ile Platform/Web Sitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, videoların, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. 

3.3. Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Platform/ Web Sitesi yazılım, tasarımını, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

3.4 Platform/ Web Sitesi’nde  adı geçen başkaca şirketler ve/ veya ürün ya da çözümler ya da görseller, ünvanlar vs. sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

 1. Sorumluluk Kapsamı

4.1 TÜSİAD, Platform/Web Sitesi’nin VEYA Platform/Web Sitesi’nin HERHANGİ BİR İÇERİĞİ, SERVİSİ VEYA ÖZELLİĞİNİN ya da Platform/Web Sitesinde link verilmesi halinde, verilen linklerin, HATASIZ, KESİNTİSİZ OLACAĞINI YA DA HERHANGİ BİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİNİ, Platform/Web Sitesi’nin TARAFINIZCA KULLANIMININ BELİRLİ SONUÇLAR SAĞLAYACAĞINI VAAT ETMEZ. Platform/Web Sitesi VE İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VE "OLDUĞU KADARIYLA" VERİLMEKTEDİR. 

4.2 TÜSİAD, Platform/Web Sitesi’nden İNDİRDİĞİNİZ HERHANGİ BİR DOSYANIN VEYA DİĞER VERİNİN VİRÜS, BULAŞICI VEYA YOK EDİCİ ÖZELLİKLER TAŞIMAYACAĞINI GARANTİ EDEMEZ. TÜSİAD, DOĞRULUK, TİCARİLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA GİZLİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER. 

 

 

4.3  TÜSİAD, Platform/Web Sitesi’nin VE/VEYA HERHANGİ BİR HİZMETİNİN TARAFINIZCA KULLANIMI İLE İLGİLİ OLARAK ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAL, İHMAL VE DAVRANIŞINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU REDDEDER. 

4.4  Platform/Web Sitesinin VE BAĞLANTILI SİTELERİN TARAFINIZCA KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUK SİZE AİTTİR. Platform/Web Sitesi VEYA İÇERİĞİYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ MEMNUNİYETSİZLİĞE İLİŞKİN OLARAK YAPMANIZ GEREKEN Platform/Web Sitesi’nin VEYA SÖZ KONUSU İÇERİĞİN KULLANIMINA SON VERMEKTİR Kİ BU DA TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMANIN BİR PARÇASIDIR. 

4.5 4.6 TÜSİAD, dilediği zaman aşağıda sayılan eylemleri haber vermeden yapma hakkına sahiptir: (1) Platform/Web Sitesi’ni ya da Platform/Web Sitesi’nin herhangi bir kısmının işletimini veya erişimini herhangi bir sebeple değiştirme, durdurma veya iptal etme; (2) Platform/Web Sitesi’ni ya da Platform/Web Sitesi’nin herhangi bir kısmını ve geçerli politika veya kuralları değiştirme ve (3) olağan veya olağandışı bakım, hata düzeltimi veya diğer değişiklikleri yapmak için Platform/Web Sitesi’ni ya da Platform/Web Sitesi’nin herhangi bir kısmının işletimine ara verme.

TÜSİAD’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, TÜSİAD’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. 

 1. Bilgi Güvenliği Politikası 

Üye, Platform/Web Sitesi’ndeki, yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda TÜSİAD’ın garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan TÜSİAD sorumlu değildir.

 • ÜYELİK KAPSAMI

Platform’a üyelik Teknoloji Tedarikçisinın ihtiyaçları doğrultusunda farklı tür ve koşullarda gerçekleşebilmektedir. Teknoloji Tedarikçisi, üyelik formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmalıdır. Teknoloji Tedarikçisinın Platform’a üyeliği, Veri Toplama Paketi kapsamında işbu Sözleşme’nin kabulü ile otomatikman gerçekleşmiş olur. Üyelik formunu eksiksiz dolduran ve işbu Sözleşme’yi kabul eden Üyelere kullanıcı adı ve şifresi tahsis edilecektir. Veri Toplama paketi ücrete tabi değildir ve süresizdir. Üye olunarak, Veri Toplama Paketi kapsamında, platformda yer alan tedarikçi çözümlerini, teknoloji alanı ve çözüm ismi ile listeleme imkanı bulunmaktadır. Analiz Paketi ve Uygulama Paketi ise ücrete tabidir. Analiz ve Uygulama Paketlerinden yararlanmak için ilgili paketlere ilişkin hüküm ve koşulların ayrıca kabul edilmesi gerekir.

 • TÜSİAD ve ÜYENİN HAK VE TAAHHÜTLERİ
 1. İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle Teknoloji Tedarikçisi, Teknoloji Tedarikçisi olarak Platform’a üye bilgisi ile birlikte, TÜSİAD’a sağlayacağı firma logolarının Platform/Web Sitesi üzerinde yer almasına ve Platform tanıtımlarında unvan ve logosunun Platform amacı doğrultusunda yer almasına ve makul şekilde kullanımına müsaade eder. Şu kadar ki, TÜSİAD, Teknoloji Tedarikçisinın Platform kapsamında sağlayacağı firma logosunu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için makul şekilde kullanmak durumunda olup, Teknoloji Tedarikçisi TÜSİAD’a bu amaçla ilettiği logoların ve TÜSİAD tarafından logoların kullanımının hukuka uygunluğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. 
 2. TÜSİAD’ın Platform kapsamında üyelikleri derleyerek veri tabanı oluşturma, bu veri tabanını (üyelik bilgilerinden oluşan) Platformun geliştirilmesi, tanıtılması, iyileştirilmesi, işletilmesi gibi amaçlarla işleme, Platform İşbirlikçilerine iletme yetkisi bulunmaktadır. 
 • GİZLİLİK 
 1. Üye, üyeliği kapsamında elde ettiği 3. Kişilere ilişkin tüm verilerin gizliliğini korumayı taahhüt eder. Platform üyeliği kapsamında elde ettiği bilgilerin ya da kendisine sunulan doküman, sunum ya da diğer bilgilerin ve bunun haricinde gizli addedilen tüm bilgilerin (hangi formda olursa olsun) gizliliğini korumakla ve bu bilgileri ifşa etmemekle, amacı dışında kullanmamakla ve söz konusu bilgi ve belgeleri 3. kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür. Bu hususta ilgili tarafların karşılıklı sorumlulukları vardır. TÜSİAD, Platform üyeliği kapsamında Üye’nin elde edeceği verilerin korunması konusunda sorumluluğun doğrudan Üye’de olacağını bildirir, bu konuda TÜSİAD sorumluluk kabul etmez. Teknoloji Tedarikçisi ile ilgili Teknoloji Tedarikçileri gizlilik koşullarını her zaman gözetecektir. 
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 1. Platform’a üye olunması için ve üyelik kapsamında Üye’nin temsilcisi ya da temsilcilerinin kişisel verilerinin TÜSİAD’a ve diğer ilgili kişilere iletilmesi ve bu kişilerce işlenmesi söz konusudur. 
 2. TÜSİAD, veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında iletilen kişisel verilerin korunmasından ve kanuna uygun şekilde işlenmesinden sorumludur. 
 3. TÜSİAD, üyelik kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve Platform’un işleyişi amacı ve gereği Üye tarafından sunulan gerçek kişi temsilcilerin kişisel verilerini işleyebilir, Teknoloji Tedarikçileri ya da Platform İşbirlikçileri ile paylaşabilir, Platform/Web Sitesi ve/ veya ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve/ veya TÜSİAD bünyesindeki diğer etkinliklerinden haberdar olmaları amacıyla işleyebilir ve ifa yardımcıları ile bu doğrultuda paylaşabilir.  
 4. Üye, Platform ve işbu Sözleşme kapsamında edinilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini teminen gerekli işlemleri yapmayı kabul ve beyan eder. 
 • ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
 1. Üye, üyeliğini dilediğinde sona erdirerek üyelikten çıkabilir. Üyelikten çıkış için, üyelik hesabından gerekli üyelikten çıkış işlemlerini gerçekleştirmelidir. 
 • HUKUK VE MAHKEME SEÇİMİ
 1. Taraflar, işbu Sözleşme’nin yorumlanması, uygulanması ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanacağını ve İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler.
 2. İşbu Sözleşme’nin Teknoloji Tedarikçisi tarafından elektronik ortamda onaylanması durumunda Teknoloji Tedarikçisi, SÖZLEŞME’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve Sözleşme bahsi geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir.