TÜSİAD SD2 çerçevesinde oluşturulan tüm yapılarda gönüllü veya görevli bulunan tüm platform katılımcıları aşağıda sayılan asgari kuralları benimser.

Bu kurallar günümüz iş dünyasında kabul görmüş, serbest rekabet ortamının sağlanması ve iş etiği bakımından göz önünde tutulmalıdır. Kişisel ve kurumsal davranış standartları haline getirilmesi ilke edinilen kurallar aşağıdakileri kapsar:

  1. Tüm iş ilişkilerinde dürüst olmak,
  2. Hukukun üstünlüğünü gözetmek ve hukuka uygun davranmak,
  3. Paydaşlara saygı göstermek ve buna uygun çalışma ortamı hazırlamak,
  4. Gizlilik kurallarına uymak,
  5. Rakipler ya da paydaşlarla olan ilişkilerde rekabet kurallarına uygun davranmak.

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı Etik Kurallar’ın detayı için lütfen tıklayınız.